żłobek

Żłobek Łowcy Przygód

Nasz Żłobek to miejsce, w którym staramy się stworzyć najlepsze warunki do bezpiecznego rozwoju Najmłodszych. Nasz doświadczony personel dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb Maluszków. Opiekunki budują w dzieciach poczucie bezpieczeństwa oraz wspierają Mamy przy rozstaniu. Dbamy o indywidualne podejście do każdego Dziecka. Pragniemy, aby w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej akceptacji Dzieci rozwijały swoje umiejętności, a na bazie doświadczeń i kształtowanej pewności siebie, przygotowywały się do samoobsługi.
Dzięki zajęciom dodatkowym z muzykoterapii, rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki Maluchy miają stworzone warunki do lepszego poznawania i eksploracji świata. A my będziemy za nimi podążać w trakcie rozwoju i edukacji tworząc warunki zgodne z ich bieżącymi zainteresowaniami.

 • Gwarantujemy inspirujące i rozwijające zabawy.
 • Zmierzamy do usamodzielnienia się dziecka, aby było gotowe do pójścia do przedszkola.
 • Staramy się zaspokajać potrzeby dziecka w zakresie bezpieczeństwa i opieki.
 • Zapewniamy profesjonalną kadrę: odpowiednio przygotowaną, doświadczoną, otwartą na małego człowieka.
 • Dysponujemy estetyczną przestrzenią, zachęcającą do aktywności.
 • Bezpieczne miejsce. Nasz żłobek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.
 • Inspirujące zabawy. Pobudzamy do aktywności, ale też uczymy relaksu.
 • Wyposażenie. Zabawki są nie tylko kolorowe, ale przede wszystkim bezpieczne i wzbudzają zainteresowanie dziecka.
 • Zdrowe posiłki. Posiłki są starannie przygotowywane pod kątem waszych dzieci

 

Misja

Kiedy rodzi się nam ukochane Dziecko nasz dotychczasowy świat staje do góry nogami. Oprócz radości pojawia się wiele pytań, na które często nie znamy odpowiedzi. Jak pielęgnować, jak karmić, jak dbać o zdrowie, jak monitorować postępy w rozwoju naszego Dziecka – nie wszystko wiemy, często potrzebujemy doradcy a czasem przewodnika. Mamy nadzieję, ze nasz żłobek będzie takim przewodnikiem, opiekunem i profesjonalnym doradcą. Nasza pasja związana z wychowywaniem, uczeniem małych dzieci pozwoliła na stworzenie tej placówki, które nie tylko będzie edukowała i pielęgnowała ale która także pozwoli chronić małe dzieci przed różnymi zagrożeniami. Wyjątkowa kadra specjalistów którą zgromadziliśmy ma wykształcenie nie tylko przedszkole, ale również opiekuńczo-wychowawcze dzięki czemu potrafi rozpoznać najróżniejsze dysfunkcje dzieci, nierozpoznawalne przez Rodziców przed trzecim rokiem życia ich dzieci, zdiagnozować, doradzić i często prowadzić przez trudną drogę, z sukcesem.

Nasz cel to czuwanie nad rozwojem i wychowaniem dziecka, a także nad Jego zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem. Rozbudzamy w dziecku zaciekawienie odkrywanym światem, zaszczepiamy pasję do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wyzwalamy radość z samodzielnego poznawania i uczenia się. Dążymy do poznania każdego dziecka, dając równe szanse rozwojowe i edukacyjne. Stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju, spełniamy oczekiwania Dzieci oraz Rodziców. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych w warunkach bezpiecznych dla dziecka, szanując tradycję, religię i pochodzenie.


Oferujemy

 • podział na grupy wiekowe
 • 4 posiłki dziennie
 • przestronne sale
 • ogród do zabaw
 • bogatą ofertę edukacyjną, zajęcia dodatkowe m.in.: język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, sensoplastyka, muzykoterapia
 • przyjmujemy dzieci z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • możliwość godzinowego przebywania dzieci w placówce
 • parking dla rodziców.


Cele i zadania

 • tworzymy warunki do prawidłowego rozwoju każdego dziecka;
 • przygotowujemy dziecko do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami;
 • zapewniamy kadrę na najwyższym poziomie;
 • kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka;
 • poprzez zabawę i naukę rozwijamy zdolności i zainteresowania naszych dzieci.