prawa maluszka

Prawa Maluszka
 

 

JANUSZ KORCZAK

„nie ma dzieci – są ludzie”

Janusz Korczak wspaniały obserwator dziecka oraz nieugięty obrońca jego praw jako człowieka wymienia zasadnicze: prawo do szacunku, prawo do niewiedzy, prawo do niepowodzeń i łez, prawo do upadków, prawo do własności, prawo do tajemnicy, prawo do radości, prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć, prawo do dnia dzisiejszego.

Realizacja wszystkich praw dziecka ma zapewnić mu minimum komfortu psychicznego, niezbędnego do normalnego rozwoju. Prawa wszakże powinny łączyć się z obowiązkami i wzrastającym poczuciem odpowiedzialności. Tak więc respektowanie praw dziecka powinno wiązać się z racjonalnymi wobec niego wymaganiami, byleby nie przekraczały jego możliwości.

Dla nas Wasze Dzieci są najważniejsze. Dlatego w w trosce o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, podpisujemy się pod tym, co tak dobrze nazwał Janusz Korczak i definiujemy dodatkowo:

  • Mam prawo być sobą;
  • Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia;
  • Mam prawo oczekiwać szacunku;
  • Mam prawo rozwijać się w swoim własnym tempie;
  • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia i poniżania;
  • Mam prawo do wygrywania;
  • Mam prawo kształtować swoje własne przekonania;
  • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie;
  • Mam prawo do wolności;
  • Mauris pharetra, sed varius.