opieka i zabawa

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

W naszym Żłobku realizujemy program, którego głównym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata, rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.

Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami
Metody nauczania matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
Pedagogika zabawy „Klanza”
Glottodydaktka
Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze
Metoda Porannego Kręgu
Bajkoterapia
Rytmika i muzyka