nauka i zabawa

Uczymy poprzez zabawę

Zajęcia programowe – metody, z których korzystamy

Zajęcia programowe w naszym przedszkolu oparte są o program dydaktyczno-wychowawczy opracowany zgodnie z Podstawą Programową MEN, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń i wymogów. Jego celem jest wszechstronny rozwój i stymulacja dziecka oraz ukierunkowanie kształcenia zgodnie z potencjałem i możliwościami najmłodszych.
By mieć poczucie ciągłego wspierania naszych wychowanków i iść z duchem czasu, w naszym przedszkolu korzystamy także z metod wspierających i nowatorskich. Ich zadanie to harmonijny i prawidłowy rozwój dziecka, a także pomoc w opanowaniu i rozwoju nabywanych umiejętności, zwiększenie możliwości edukacyjnych, zachęcanie do twórczego myślenia i nauka zdolności koncentracji. Proponowane zajęcia uczą dobrej współpracy i budowania systemu wartości.

Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami
Metody nauczania matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
Pedagogika zabawy „Klanza”
Glottodydaktka
Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze
Metoda Porannego Kręgu
Bajkoterapia
Szachy dla dzieci

Ćwiczymy bawiąc się

Metody aktywizacji rochowej dziecka

Aktywizacja ruchowa dzięki metodom Rudolfa Labana, Weroniki Sherborn, Carla Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona.
Metody te pozwalają na poznawanie własnego ciała, kształtowanie związku pomiędzy dieckiem a otoczeniem, aktywizuje prawą i lewą stronę ciała oraz rozwija poczucie rytmu.odpowiednio pokierowana aktywność ruchowa wspomaga prawidłowy rozwój dziecka, aktywizuje mózg, kryguje zaburzenia rozwojowe, ugruntowuje i wyodrębnia tożsamość. Zabawy ruchowe wspierają również proces integracji dziecka z rówieśnikami.

Metoda Carla Orffa
Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne
Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej)
Techniki parataneczne
Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
Muzykoterapia
Rytmika i muzyka
Joga dla dzieci