nauka i zabawa

Zajęcia programowe – metody, z których korzystamy

Zajęcia programowe w naszym przedszkolu oparte są o program dydaktyczno-wychowawczy opracowany zgodnie z Podstawą Programową MEN, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń i wymogów. Jego celem jest wszechstronny rozwój i stymulacja dziecka oraz ukierunkowanie kształcenia zgodnie z potencjałem i możliwościami najmłodszych.
By mieć poczucie ciągłego wspierania naszych wychowanków i iść z duchem czasu, w naszym przedszkolu korzystamy także z metod wspierających i nowatorskich. Ich zadanie to harmonijny i prawidłowy rozwój dziecka, a także pomoc w opanowaniu i rozwoju nabywanych umiejętności, zwiększenie możliwości edukacyjnych, zachęcanie do twórczego myślenia i nauka zdolności koncentracji. Proponowane zajęcia uczą dobrej współpracy i budowania systemu wartości.

Metody aktywizacji rochowej dziecka

Aktywizacja ruchowa dzięki metodom Rudolfa Labana, Weroniki Sherborn, Carla Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona.
Metody te pozwalają na poznawanie własnego ciała, kształtowanie związku pomiędzy dieckiem a otoczeniem, aktywizuje prawą i lewą stronę ciała oraz rozwija poczucie rytmu.odpowiednio pokierowana aktywność ruchowa wspomaga prawidłowy rozwój dziecka, aktywizuje mózg, kryguje zaburzenia rozwojowe, ugruntowuje i wyodrębnia tożsamość. Zabawy ruchowe wspierają również proces integracji dziecka z rówieśnikami.