nasz żłobek

Nasz Żłobek to miejsce, w którym chcemy stworzyć najlepsze warunki do bezpiecznego rozwoju Najmłodszych. Nasz doświadczony personel dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb Maluszków. Opiekunki będą budowały w dzieciach poczucie bezpieczeństwa oraz będą wspierały Mamy przy rozstaniu ze swoim dzieckiem. Zadbamy o indywidualne podejście do każdego Dziecka. Pragniemy, aby w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej akceptacji Dzieci rozwijały swoje umiejętności, a na bazie doświadczeń i kształtowanej pewności siebie, przygotowywały się do samoobsługi.

Dzięki zajęciom dodatkowym z muzykoterapii, rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki Maluchy będą miały stworzone warunki do lepszego poznawania i eksploracji świata. A my będziemy za nimi podążać w trakcie rozwoju i edukacji tworząc warunki zgodne z ich bieżącymi zainteresowaniami.

 • Gwarantujemy inspirujące i rozwijające zabawy
 • Zmierzamy do usamodzielnienia się dziecka, aby było gotowe do pójścia do przedszkola
 • Staramy się zaspokajać potrzeby dziecka w zakresie bezpieczeństwa i opieki
 • Zapewniamy profesjonalną kadrę: odpowiednio przygotowaną, doświadczoną, otwartą na małego człowieka
 • Dysponujemy estetyczną przestrzenią, zachęcającą do aktywności
 • Bezpieczne miejsce
 • Nasz żłobek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa
 • Inspirujące zabawy
 • Pobudzamy do aktywności, ale też uczymy relaksu
 • Wyposażenie
 • Zabawki są nie tylko kolorowe, ale przede wszystkim bezpieczne i wzbudzają zainteresowanie dziecka
 • Zdrowe posiłki
 • Posiłki są starannie przygotowywane pod kątem waszych dzieci

Kiedy rodzi się nam ukochane Dziecko, nasz dotychczasowy świat staje do góry nogami. Oprócz radości pojawia się wiele pytań, na które często nie znamy odpowiedzi. Jak pielęgnować, jak karmić, jak dbać o zdrowie, jak monitorować postępy w rozwoju naszego Dziecka – nie wszystko wiemy, często potrzebujemy doradcy a czasem przewodnika. Mamy nadzieję, ze nasz Żłobek będzie takim przewodnikiem, opiekunem i profesjonalnym doradcą.
Nasza pasja związana z wychowywaniem i uczeniem małych dzieci pozwoliła na stworzenie tej placówki, która nie tylko będzie pielęgnowała i edukowała, ale która także pozwoli chronić małe dzieci przed różnymi zagrożeniami. Wyjątkowa kadra specjalistów, którą zgromadziliśmy ma wykształcenie nie tylko przedszkolne, ale również opiekuńczo-wychowawcze, dzieki czemu potrafi rozpoznać najróżniejsze dysfunkcje dzieci, nierozpoznawalne przez Rodziców przed trzecim rokiem życia ich dzieci, zdiagnozować, doradzić i często prowadzić z sukcesem przez trudną drogę.
Nasz cel to czuwanie nad rozwojem i wychowaniem dziecka, a także nad Jego zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem. Rozbudzamy w dziecku zaciekawienie odkrywanym światem, zaszczepiamy pasję do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wyzwalamy radość z samodzielnego poznawania i uczenia się. Dążymy do poznania każdego Dziecka, dając równe szanse rozwojowe i edukacyjne. Stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju, spełniamy oczekiwania Dzieci oraz Rodziców. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych w warunkach bezpiecznych dla dziecka, szanując tradycję, religię i pochodzenie.

 • podział na grupy wiekowe
 • 4 posiłki dziennie
 • przestronne sale
 • ogród do zabaw
 • bogatą ofertę edukacyjną, zajęcia dodatkowe m.in.: dogoterapia, język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, sensoplastyka, muzykoterapia
 • przyjmujemy dzieci z opiniami i orzeczeniami psychologiczno pedagogicznymi
 • możliwość godzinowego przebywania dzieci na placówce
 • parking dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
z przyjemnością informujemy, że BCRS Sp. z o.o. organ prowadzący Niepubliczny Żłobek ŁOWCY PRZYGÓD został zakwalifikowany do dofinansowania zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – moduł 4